Đồ ăn vặt - bánh - kẹo

item1

Bimbim o'sta vi kim chi

5.000đ
6.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Bimbim teppy

3.000đ
3.200đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Bánh craker siêu giòn

60.000đ
61.500đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Kẹo socola M&M

40.000đ
43.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Bimbim o'sta vi kim chi

5.000đ
6.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Bánh craker siêu giòn

60.000đ
61.500đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Bimbim o'sta vi kim chi

6131361313đ
6131đđ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Bimbim o'sta vi kim chi

6131361313đ
6131đđ

Thêm vào giỏ hàng


Trái cây

item1

Táo Ba Lan gala royal

79.000đ
80.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Lê Hàn Quốc

120.000đ
130.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Soài cát Cần Giờ

60.000đ
61.800đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Dâu tây NK Hàn Quốc

140.000đ
146.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Táo Ba Lan gala royal

79.000đ
80.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Soài cát Cần Giờ

60.000đ
61.800đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Dâu tây NK Hàn Quốc

140.000đ
146.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Lê Hàn Quốc

120.000đ
130.000đ

Thêm vào giỏ hàng


Thịt-trứng

item1

Thịt nạc vai

200.000đ
220.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Thịt bò bắp

320.000đ
350.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Trứng gà hộp 10 quả

40.000đ
42.500đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Trứng vịt 8 quả

50.000đ
55.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Trứng gà hộp 10 quả

40.000đ
41.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Thịt bò bắp

330.000đ
350.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Trứng vịt 8 quả

50.000đ
55.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Thịt nạc vai

200.000đ
220.000đ

Thêm vào giỏ hàng


Đồ uống

item1

Coca cola lon

10.000đ
11.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Cocacola chai

7.000đ
10.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Sting lon vị dâu

10.000đ
12.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Sting lon vàng

10.000đ
12.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Coca cola lon

10.000đ
11.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Coca cola lon

10.000đ
11.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Sting lon vàng

10.000đ
12.000đ

Thêm vào giỏ hàng

item1

Cocacola chai

7.000đ
10.000đ

Thêm vào giỏ hàng